Rodzajniki określone i nieokreślone francuski

W języku francuskim rozróżniamy dwa rodzaje rodzajników: określone nazywane po francusku les articles définis oraz nieokreślone czyli les articles indéfinis. Trzeba pamiętać, że te rodzajniki określone i nieokreślone francuski przybierają różne formy.

Dla rodzajników nieokreślonych będą to formy:
męska w liczbie pojedynczej (un), np: un fruit (owoc), un homme (mężczyzna);
żeńska w liczbie pojedynczej (une), np: une pomme (jabłko), une baguette (bagietka);
żeńska i męska forma liczby mnogiej (des), np: des croissants (rogaliki), des filles (dziewczynki).

Dla rodzajników określonych będzie to forma:
męska w liczbie pojedynczej (le), np: le livre (książka), le fromage (ser);
żeńska w liczbie pojedynczej (la), np: la photographie (fotografia), la veste (kurtka);
żeńska i męska forma liczby mnogiej (les), np: les animaux (zwierzęta), les pantalons (spodnie).

Ponadto przed rzeczownikami rodzaju męskiego i żeńskiego liczby pojedynczej, które zaczynają się niemym h lub samogłoską rodzajnik określony przybiera formę skróconą l’ , np: l’ami (przyjaciel), l’amie (przyjaciółka), l’hôpital (szpital), l’hôtel (hotel).

Rodzajniki określone i nieokreślone francuski mają różne zastosowania. Jak więc ich używać?

Rodzajnik nieokreślony

 • używamy przed rzeczownikiem aby zaanonsować osobę lub rzecz, która nie jest znana, kiedy mówimy o niej po raz pierwszy, np:
  C’est un fruit. To jest owoc.
  C’est une pomme. To jest jabłko.
  Il travaille dans une grande boulangerie. On pracuje w dużej piekarni.
 • używamy przd rzeczownikiem jako liczebnika, by określić ilość, np:
  Bonjour, je voudrais une baguette et une brioche, s’il vous plait. Dzień dobry, poproszę jedną bagietkę i jedną brioszkę.

Rodzajnik określony

 • używamy kiedy dana rzecz jest nam znana lub gdy była o niej wcześniej mowa:
  Pierre est le frère de Marie. Piotr jest bratem Moniki.
  C’est le chien de Monique. To jest pies Moniki.
 • używamy przed nazwami geograficznymi, np:
  la Pologne Polska
  les États-Unis Stany Zjednoczone
  la Seine Sekwana
 • używamy po czasownikach typu: lubić, kochać, nie znosić, np:
  J’aime les haricots verts. Uwielbiam zieloną fasolkę.
  J’aime bien les films polonais. Bardzo lubię polskie filmy.
  Je déteste la viande. Nie znoszę mięsa.
Witam. Mam na imię Genowefa. Jestem wykładowcą na jednym z większych uniwersytetów w Polsce. We wpisach, które publikuję, chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat edukacji, które posiadłam.
error: Content is protected !!