Pierwszy chłopiec, który latał

Dziś samoloty i helikoptery nie budzq w nas żadnego zdziwienia. Ale dojście do punktu, w którym się teraz znajdujemy wymagało mnóstwa czasu, energii i wytrwałości wielu ludzi. Jednym z nich był Anglik, sir Geore Cayley (1773-1857). Sir Cayley był uczonym, który poświęcił się konstruowaniu machin mogqcych unieść człowieka w powietrze. Swoje pomysły czerpał z obserwacji ptaków
latawców. Jego pierwsze konstrukcje były prototypami szybowców, ale nie chciały latać. Mimo to Cayley nie rezygnował. Eksperymentował, dociekał i udoskonalał swoje projekty, dopóki nie zaczęły szybować w powietrzu. Kiedy to osiqgnqł, zaczqł pracować nad modelem, który mógłby unieść obciążenie. Jedną z pierwszych osób, jakie latały, był nie dorosły, lecz chłopiec! Nie wiemy, jak się nazywał, ale wiemy, że w połowie XIX wieku przeleciał kilkaset metrów w jednym z szybowców skonstruowanych przez Cayley’a. Dzięki swym eksperymentom Cayley odkrył elementarne zasady tworzenia machin latających, które pozwoliły jego następcom zbudować pierwsze samoloty.

Witam. Mam na imię Genowefa. Jestem wykładowcą na jednym z większych uniwersytetów w Polsce. We wpisach, które publikuję, chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat edukacji, które posiadłam.

projekty

error: Content is protected !!